ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਕੇਸ

ਮੰਗੋਲੀਆ ਬਾਲਿਨ ਜ਼ਿਆਂਡਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

ਦਾਟੋਂਗ ਹੁਯਾਂਗ ਮਲੀਨਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

Hezong ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Tianjin) ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

ਹੋਲੀਯੂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਮਾਰਚ-14-2022